B-13: zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

Opublikowano: 2011-07-08
B-13: zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Znak zakazuje ruchu pojazdów przewożących w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, towary klas ADR:

  • 1 - materiały i przedmioty wybuchowe,
  • 2 F - gazy palne
  • 3 - materiały ciekłe zapalne,
  • 4.1 - materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne,
  • 4.2 - materiały samozapalne,
  • 4.3 - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
  • 5.1 - materiały utleniające,
  • 5.2 - nadtlenki organiczne.
 

Polecane
Facebook
 
COUNT:27