B-13a: zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi

Opublikowano: 2011-07-08
B-13a: zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi
Znak zakazuje ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Pod znakiem może być umieszczona tabliczka wskazująca, że zakaz dotyczy określonych grup towarów lub T-31 "tabliczka wskazująca kategorię tunelu":

  • T-31b (B) - zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu,
  • T-31c (C) - zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu, wybuchem o dużym zasięgu oraz towary zagrażające masowym zatruciem,
  • T-31d (D) - zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu, wybuchem o dużym zasięgu, towary zagrażające masowym zatruciem oraz towary zagrażające pożarem o dużym zasięgu,
  • T-31e (E) - zakaz wjazdu pojazdów przewożących jakiekolwiek towary niebezpieczne w ilościach wymagających oznakowania pojazdów tablicami barwy pomarańczowej, z wyjątkiem niektórych materiałów promieniotwórczych, odpadów medycznych i próbek diagnostycznych - UN 2919, 3291, 3331,3359 i 3373.
 

Polecane
Facebook
 
COUNT:27