B-14: zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę

Opublikowano: 2011-07-08
B-14: zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę
Znak zakazuje ruchu pojazdów przewożących w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, towary klas ADR:

  • 2 T - gazy trujące,
  • 2 TC - gazy żrące,
  • 3 - materiały ciekłe zapalne,
  • 4.3 - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
  • 6.1 - materiały trujące,
  • 6.2 - materiały zakaźne,
  • 8 - materiały żrące,
  • materiały zagrażające środowisku klasy 9.
 

Polecane
Facebook
 
COUNT:27