B-16: zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...m

Opublikowano: 2011-07-08
B-16: zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...m
Znak zakazuje ruchu pojazdów, których wysokość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku.

Ruch pojazdów ze względu na wysokość ogranicza się, gdy wysokość przejazdu jest mniejsza niż 4,5 m. Na znaku podaje się wysokość obiektu nad jezdnią pomniejszoną o 0,5 m. Jest ustawiany ze względu na niskie tunele, wiadukty, linie sieci napowietrznej.

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:27