B-19: zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t

Opublikowano: 2011-07-08
B-19: zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t
Znak zakazuje ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku.

W przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.

Znak stosuje się:

  • na odcinkach dróg o nośności niedostosowanej do nacisku osi pojedynczej 80 kN,
  • na odcinkach dróg krajowych o nośności niedostosowanej do nacisku osi pojedynczej 100 kN.


Przykładowo nacisk osi ograniczony do 5 t odpowiada nośności 5000 [kg] · g ≈ 50 [kN], dla g ≈ 10 m/s2.

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:27