B-35: zakaz postoju

Opublikowano: 2011-07-09
B-35: zakaz postoju
Znak zakazuje postoju pojazdu rozumianego jako unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.

Oznacza to, że znak dopuszcza chwilowe zatrzymanie pojazdu np. w celu zabrania lub wysadzenia pasażera. Zakaz obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania po tej stronie drogi, po której ustawiono znak.

Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki:


Odmiany B-35:
Po odpowiedniej zmianie znaku, może on wskazywać zakaz postoju w określony w przepisach inny sposób. Zasady zakazu postoju w każdym przypadku są takie same lecz dla określonych przepisów, (link zewnętrzny).

  • B-35a zakaz postoju trwającego dłużej niż czas określony w minutach
  • B-35b zakaz postoju w określonych godzinach
  • B-35c zakaz postoju w określonych godzinach i na czas dłuższy niż określony w minutach
  • B-35d zakaz postoju w określonych dniach i godzinach
  • B-35e zakaz postoju na jezdni
  • B-35f zakaz postoju w określonych godzinach na czas dłuższy niż określony w minutach
 

Polecane
Facebook
 
COUNT:27