B-3a: zakaz wjazdu autobusów

Opublikowano: 2011-07-08
B-3a: zakaz wjazdu autobusów
Znak zakazuje ruchu autobusów. Stosowany w celu wyeliminowania ruchu autobusów z obszarów, gdzie duża ich liczba może powodować zakłócenia ruchu innych pojazdów.

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:27