B-5: zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

Opublikowano: 2011-07-08
B-5: zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
Znak zakazuje ruchu:

  • samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
  • ciągników samochodowych,
  • pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
  • ciągników rolniczych,
  • pojazdów wolnobieżnych.


Jeżeli znak dotyczy pojazdów o innej niż 3,5 t dopuszczalnej masie całkowitej, wówczas na znaku lub na tabliczce podaje się określoną wartość.

Odmiany B-5:
B-5a: zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o określonej masie

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:27