C-18: nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

Opublikowano: 2011-07-10
C-18: nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
Znak oznacza, że kierujący pojazdem silnikowym ma obowiązek stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych.

Stosowany w okresie zimowym na drogach, na których podczas opadów śniegu występują trudności poruszania się pojazdów niewyposażonych w łańcuchy. Umieszczona pod znakiem tabliczka od T-23a do T-23j oznacza, że nakaz dotyczy pojazdów określonych na tabliczce.

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:27