C-7: nakaz jazdy prosto lub w lewo

Opublikowano: 2011-07-10
C-7: nakaz jazdy prosto lub w lewo
Znak nakazuje kierującemu jazdę prosto lub w lewo.

Stosowany na skrzyżowaniach o więcej niż czterech wlotach, gdy nie można zastosować znaku B-22 "zakaz skręcania w prawo".

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:27