D-13a: początek pasa ruchu

Opublikowano: 2011-07-10
D-13a: początek pasa ruchu
Oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:13