D-14: koniec pasa ruchu

Opublikowano: 2011-07-10
D-14: koniec pasa ruchu
Oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku.

Znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:27