D-18b: parking zadaszony

Opublikowano: 2011-07-10
D-18b: parking zadaszony
Oznacza zadaszone miejsce przeznaczone na postój pojazdów (np. znajdujące się w budynku lub pod wiatą).

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:13