D-25: poczta

Opublikowano: 2011-07-10
D-25: poczta
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Umieszczony na znaku symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:13