D-27: bufet lub kawiarnia

Opublikowano: 2011-07-10
D-27: bufet lub kawiarnia
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:13