D-29: Hotel (motel)

Opublikowano: 2011-07-10
D-29: Hotel (motel)
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze.

Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni, znak informuje również o innych miejscach noclegowych.

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:13