D-43: koniec obszaru zabudowanego

Opublikowano: 2011-07-10
D-43: koniec obszaru zabudowanego
Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.

Do dnia 31 grudnia 2005 roku tablica z białym tłem oraz czarnym obrzeżem i napisem określającym nazwę miejscowości, przekreślona czerwoną linią, miała takie samo znaczenie, jak znak D-43. Obecnie tablica taka nie ma żadnej wykładni prawnej.

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:13