D-44: strefa parkowania

Opublikowano: 2011-07-10
D-44: strefa parkowania
Oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata.

W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:13