D-52: strefa ruchu

Opublikowano: 2011-07-10
D-52: strefa ruchu
Stosuje się w celu oznakowania strefy ruchu.

Znak ten umieszcza się na początku strefy ruchu na wszystkich drogach droprowadzających do niej ruch. Decyzję o ustaleniu takiej strefy podejmuje zarządca (czyli właściciel) terenu, na którym położona jest strefa ruchu. W strefie ruchu stosuje się znaki takie jak na drogach wewnętrznych.

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:13