D-5: pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

Opublikowano: 2011-07-10
D-5: pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni
Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.

Po przeciwnej stronie zwężenia ustawiany jest znak B-31 pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka. Taka organizacja ruchu wprowadzana jest na zwężonych odcinkach krótszych niż 150 m, gdzie nie mogą wyminąć się pojazdy o szerokości 2,5 m oraz gdy kierujący mają dobrą widoczność pojazdów nadjeżdżających z przeciwka.

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:13