D-6: przejście dla pieszych

Opublikowano: 2011-07-10
D-6: przejście dla pieszych
Onacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejściem dla pieszych oznaczonym znakiem poziomym P-10. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:13