F-20: część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów

Opublikowano: 2011-07-10
F-20: część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku.

Zamiast symbolu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na znaku może być umieszczony symbol pojazdu stosowany na tabliczkach od T-23a do T-23j, odpowiednio do sposobu przeznaczenia drogi lub jej części.

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:13