Jak walczyć z właścicielami nieubezpieczonych pojazdów?

Opublikowano: 2014-05-08
Co zrobić przy kolizji z nieubezpieczonym autem.
Najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu w urzędzie kierowca powinien wykupić dla niego polisę odpowiedzialności cywilnej, która jest podstawowym i obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Niemniej wielu właścicieli pojazdów rezygnuje z ich ubezpieczania. Jak walczyć z takim procederem?

Statystyki w Polsce
Według statystyk Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 250 tys. wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Jest to 1% wszystkich pojazdów jeżdżących po polskich drogach. Niemniej liczba nieubezpieczonych z roku na rok wzrasta. Kary, jakie grożą kierowcom za brak polisy OC, są stosunkowo niskie, dlatego wielu z nich ryzykuje, nie ubezpieczając samochodu.

UFG może nałożyć karę finansową za brak ważnej polisy OC. Wyniesie ona 3360 zł dla samochodów osobowych (dwukrotność minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej), a nawet 5040 zł dla samochodów ciężarowych czy autobusów i ciągników. Kara będzie niższa, jeśli kierowca spóźni się z wykupieniem ubezpieczenia nie dłużej niż 3 dni lub 2 tygodnie. Odpowiednio zapłaci 20% lub 50% podstawowej stawki karnej za brak polisy ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Walka z nieubezpieczonymi
Nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach europejskich Ubezpieczeniowe Fundusze Gwarancyjne wytaczają wojnę nieuczciwym kierowcom. W Polsce, jak wskazuje raport serwisu mfind.pl, UFG wyłapuje nierzetelnych właścicieli samochodów bez polisy OC dzięki doniesieniom od policji, służb celnych i granicznych oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Pomocne są sygnały od organów rejestrujących pojazdy czy od tzw. wirtualnego policjanta, czyli zaawansowanego systemu analitycznego, który na podstawie bazy Ośrodka Informacji UFG typuje osoby, które mogą nie mieć obowiązkowego ubezpieczenia OC.

W krajach europejskich sięgnięto po znacznie skuteczniejsze sposoby eliminowania procederu braku wykupywania polisy OC dla pojazdu. Na przykład w Czechach i w Finlandii porównuje się automatycznie za pomocą elektronicznego systemu bazę pojazdów zarejestrowanych z bazą wykupionych polis. Z kolei w Niemczech i w Austrii właściciel w ogóle nie zarejestruje auta bez ważnej polisy OC. Rygorystyczne zasady stosowane są w Wielkiej Brytanii, gdzie OC przypisane jest do kierowcy. Radiowozy policyjne na wyspach mają specjalne czytniki, które bez zatrzymywania pojazdu potrafią sprawdzić, czy kierowca ma wykupione ubezpieczenie. Jeśli nie, jego auto może zostać sprzedane lub zezłomowane przez policję.

Autor zewnętrzny
Fot. freeimages.com

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:27