Nowe przepisy drogowe

Opublikowano: 2012-10-26
Nowe przepisy drogowe od stycznia 2013.
Przepisy Kodeksu Drogowego zmieniają się, zwłaszcza teraz, gdy duża ich część musi być zgodna z przepisami panującymi w Europie.

W maju zeszłego roku w wyniku wejścia w życie ustawy nowelizującej Prawo o Ruchu Drogowym więcej przywilejów uzyskali rowerzyści. Ustawa umożliwia im m.in. jazdę po chodniku w trakcie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz przy jedzie z dzieckiem poniżej 10 roku życia, oczywiście pod warunkiem ustępowania pierwszeństwa pieszym. Jeśli rowerzyści nie utrudniają ruchu innym pojazdom mogą poruszać się na drodze obok siebie. Podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie prosto po drodze rowerowej rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdami skręcającymi i przecinającymi drogę rowerową. Osoby kierujące rowerem mogą również wyprzedzać z prawej strony stojące w korku lub wolno poruszające się samochody.

Z dniem 19 stycznia 2013 roku w życie wejdzie natomiast nowa Ustawa o Kierujących Pojazdami, która polskie przepisy dostosowuje do dyrektyw Unii Europejskiej.

Zmiany dotyczyć będą przede wszystkim pojawienia się nowych kategorii:

  • AM uprawni do kierowania motorowerem i quadem lekkim, a uzyskać ją będzie mogła osoba, która ukończy 14 lat,
  • A1 już 16 latek będzie uprawniony do kierowania motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW, motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, a mocy nieprzekraczającej 11 kW oraz pojazdami określonymi w kategorii AM,
  • A2 uprawni do kierowania motocyklem trójkołowym o mocy powyżej 15 kW, motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW oraz pojazdami określonymi w kategorii AM,
  • B1 tu również osoba w wieku 16 lat będzie uprawniona do kierowania quadem ciężkim i pojazdami z kategorii AM.


Każdy dokument prawa jazdy wydany po 19 stycznia 2013 roku będzie wydany terminowo tj. dla kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E oraz T na okres 15 lat, natomiast dla kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E na okres 5 lat. Po tym czasie trzeba będzie złożyć wniosek o przedłużenie ważności prawa jazdy. Niesprecyzowana jest natomiast informacja, jaki czas będzie to przedłużenie obejmowało.

Nowa ustawa wprowadzi również dwuletni okres próbny dla osób, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kategorii B. W trakcie tego okresu kierowca będzie musiał między 4 a 8 miesiącem od otrzymania prawa jazdy przejść kurs dokształcający z  bezpieczeństwa ruchu drogowego i szkolenie praktyczne. Przez pierwsze 8 miesięcy będzie mógł prowadzić samochód tylko i wyłącznie z naklejoną z tyłu i przodu auta białą okrągłą nalepką z zielonym symbolem liścia klonowego. Nie wolno mu będzie także przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym, a 100 km/h na autostradzie.

W trosce o bezpieczeństwo swoje, przewożonych w samochodzie osób i innych użytkowników dróg powinniśmy co jakiś czas odświeżyć sobie przepisy Kodeksu Drogowego oraz zwracać uwagę na ich zmiany. Pozwoli nam to ustrzec się sytuacji, w których możemy popełnić błąd grożący np. mandatem z powodu nieznajomości nowych zasad.

Anna Pytel
(anna.pytel@dlalejdis.pl)

Fot. sxc.hu

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:27