Podatek od sprzedaży samochodu przed upływem 6 miesięcy - jak rozliczyć się z urzędem?

Opublikowano: 2019-05-30
Jak rozliczyć się z urzędem po sprzedaży samochodu?
Bez względu na to czy samochód kupujemy, czy też sprzedajemy, będziemy musieli zapłacić podatek.

Podatek od sprzedaży samochodu wyliczany jest na podstawie jego wartości rynkowej, nie zaś ceny podanej w umowie. Zwolnieni z opłaty są ci, którzy sprzedają pojazd po okresie dłuższym niż pół roku od momentu nabycia pojazdu na własność. Jak rozliczyć się z urzędem skarbowym?

Czym jest podatek od sprzedaży samochodu?

Podatek to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez państwo bez świadczenia wzajemnego. Wszelkie zebrane w ramach podatku pieniądze służą realizacji zadań publicznych. Dodatkowa opłata może zostać nałożona na produkty, ale także na czynności, np. sprzedaż samochodu. Co charakteryzuje podatek od sprzedaży samochodu?

Podatek od sprzedaży auta to płatność, której musi dokonać osoba pozbywająca się praw majątkowych do pojazdu. Co ważne, podatek naliczany jest od wartości samochodu, a nie jego ceny zawartej w umowie sprzedaży.

Podatek od sprzedaży pojazdu przed upływem 6 miesięcy - dlaczego musimy go zapłacić?

Gdy sprzedajemy samochód, stajemy się posiadaczami dochodu, który może podlegać opodatkowaniu. Chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych. Musimy pamiętać, że z opłaty będziemy zwolnieni, jeśli od czasu zakupu przez nas pojazdu do momentu jego sprzedaży upłynie co najmniej 6 miesięcy. Termin ten liczony jest od końca miesiąca, w którym sprzedaliśmy pojazd.

Jeśli chcemy pozbyć się auta znacznie wcześniej, będziemy musieli zapłacić podatek od sprzedaży samochodu. Opłata obowiązuje bez względu na to czy przy sprzedaży pojazdu zarobiliśmy, czy też nie. Naszym obowiązkiem jest rozliczenie się z urzędem skarbowym na podstawie druku podatkowego deklaracji PIT-36. Nasz dochód wykażemy w dokumencie poprzez wskazanie przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania.

Kto płaci podatek od sprzedaży samochodu?

Podatek od sprzedaży pojazdu płaci osoba, która pozbywa się do niego praw majątkowych. Sprzedaż samochodu należy wykazać w zeznaniu podatkowym do 30 kwietnia następnego roku. Do tego czasu należy też wnieść odpowiednią opłatę.

Osoba sprzedająca samochód powinna dopełnić także inne formalności. Warto zgłosić sprzedaż samochodu w ubezpieczalni. Dzięki temu polisa nie zostanie automatycznie przedłużona. Co więcej, na naszym koncie nie pojawią się żadne zaległości finansowe. Istotne jest również zgłoszenie naszego działania w starostwie. Wizyta w tym miejscu nie jest obowiązkowa. Pamiętajmy jednak, że zgłoszenie sprzedaży samochodu w starostwie zabezpiecza nas prawie np. przed kradzieżą pojazdu.

Ile wynosi podatek od sprzedaży auta?

Sprzedając samochód jesteśmy zobowiązani zapłacić podatek. Naliczany jest on od wartości pojazdu, a nie ceny, za którą go sprzedajemy. Oznacza to, że nie ma jednej z góry ustalonej kwoty, którą musimy zapłacić. Wartość pojazdu będzie wyliczana na podstawie roku produkcji, przebiegu czy stanu technicznego pojazdu.

Pamiętajmy, że podatek musi zapłacić również osoba, która samochód kupuje. Nie dotyczy to jednak zakupu auta z salonu, bezpośrednio z komisu czy od osoby, która prowadzi działalność gospodarczą. Podatek od kupna auta zapłacimy wyłącznie wtedy, gdy nabywamy pojazd od osoby fizycznej np. korzystając z pożyczki pochodzącej chociażby od https://autokapital.pl/. W takiej sytuacji musimy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Nie poniesiemy opłaty tylko wtedy, gdy wartość pojazdu jest mniejsza niż 1 000 zł lub w sytuacji, gdy samochód kupiła osoba niepełnosprawna na własny użytek.

Osoba kupująca samochód ma 14 dni od momentu nabycia pojazdu na to, aby złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3. Podatek od kupna pojazdu wynosi 2 proc. jego wartości rynkowej.

Niezapłacony podatek - czy czeka nas kontrola Urzędu Skarbowego?

Nieprzyjemne konsekwencje mogą nas spotkać w wielu sytuacjach. Dzieje się tak wtedy, gdy nie zapłacimy podatku. Podatek od sprzedaży samochodu należy uiścić w przeciągu 14 dni od momentu zawarcia z kupcem umowy.

Należy pamiętać, że każda osoba, która uzyskuje dochód musi się z niego rozliczyć. Jako, że sprzedaż auta wiąże się z zasileniem naszego budżetu, obowiązuje nas złożenie rocznego zeznania podatkowego uwzględniającego sprzedaż samochodu. Jeśli nie wykażemy przed urzędem wzbogacenia się, możemy narazić się na kontrolę ze strony US oraz nieprzyjemne konsekwencje.

Art. 54 §1 i 2 Kodeksu karnego skarbowego mówi, że za niedopełnienie obowiązku względem urzędu skarbowego grozi nam kara grzywny do 720 stawek dziennych. Możemy również otrzymać karę ograniczenia lub pozbawienia wolności. Niezapłacenie podatku uwzględniane jest jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Jeśli brak zapłaty wiąże się z przeoczeniem terminu, a nie chęcią całkowitej ucieczki od obowiązku, możemy liczyć na okoliczności łagodzące. Możemy złożyć specjalne oświadczenie (tzw. czynny żal). To dokument, w którym przyznajemy się do popełnionego błędu, a także zobowiązujemy do zapłaty zaległości wraz z naliczonymi odsetkami. To, jak będzie wyglądało dalsze postępowanie w sprawie, zależy wyłącznie od urzędu skarbowego.

Fot. Materiały zewnętrzne

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:27