Świadomy kierowca: kiedy można stracić prawo jazdy?

Opublikowano: 2016-01-30
Za jakie przewinienia można stracić prawo jazdy?
Od 2015 r., po wejściu w życie nowych przepisów, prawo jazdy łatwiej stracić.

Utrata prawa do prowadzenia pojazdów na 3 miesiące grozi kierowcy, jeśli na terenie zabudowanym przekroczy prędkość o ponad 50 km/h. Policjant, który go na tym przyłapie, odbiera prawo jazdy i wysyła do starosty, Z kolei ten wydaje decyzję administracyjną. W takim przypadku z policjantem nie należy dyskutować, ale można się odwołać od decyzji starosty do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Warto wiedzieć, że większość odwołań zostaje rozpatrzona na korzyść kierowcy. Osoba, której skutecznie zatrzymano prawo jazdy, przyłapana za kółkiem traci uprawnienia nie na 3, ale już na 6 miesięcy.

Prawo jazdy traci również ten, kto uzbiera 24 punkty karne. Sześć punktów można skasować, uczestnicząc w kursie organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Jest to wyjście awaryjne, bo po roku od dnia otrzymania punkty są automatycznie anulowane.

Stan swojego konta warto monitorować. Na razie można to robić osobiście, w komisariacie Policji. W 2017 r. wystartuje system pozwalający na sprawdzenie liczby punktów karnych on-line.

Prawo jazdy można również utracić za jazdę po alkoholu, w takich przypadkach najlepiej skontaktować się z adwokatem.

Zobacz również:

Klaudia Kwiatkowska
(klaudia.kwiatkowska@dlalejdis.pl)

Fot. pixabay.com

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:13