B-39: strefa ograniczonego postoju

Opublikowano: 2011-07-09
B-39: strefa ograniczonego postoju
Znak wskazuje wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach.

Na znaku podaje się informacje o zakresie obowiązywania np. czas obowiązywania, dopuszczalny czas postoju, określone rodzaje pojazdów. W przypadku braku takich informacji, zakaz obowiązuje w takim samym zakresie, jak wyrażony znakiem B-35 "zakaz postoju".

Znak B-39 nie dotyczy:
pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu,
pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonymi znakami:

 

Polecane
Facebook
 
COUNT:27